Tarieven

Vanaf eind november komt het bestuur weer langs om de contributie te innen voor het komende seizoen.
Bij opzegging van het lidmaatschap is het contributiebedrag voor dit seizoen nog verschuldigd.

Als men na opzegging van het lidmaatschap de daarop volgende winter weer lid wil worden, dan wordt daar
€ 5,- extra inschrijfgeld voor berekend.

Hierbij een overzicht van tarieven welke gelden voor entree per dag op de ijsbaan:

Kinderen tot 12 jaar: € 1,-
Vanaf 12 jaar: € 3,-

Lidmaatschap per jaar:

Per gezin: € 5,-

Het bedrag kunt u ook overmaken naar:
NL89 RABO 0324 1075 60 t.n.v. DE IJSVOGELS
Vermeldt wel even uw naam en adres zodat we weten wie het lidmaatschap heeft betaald.

Wilt u lid worden of meer informatie over ons lidmaatschap? Mail ons op: info@ijsclubhaaften.nl